Digital Oscilloscope ออสซิโลสโคป

Original price was: ฿4,000.00.Current price is: ฿2,150.00.

Digital Oscilloscope ออสซิโลสโคป

FNIRSI-1C15 Professional Digital Oscilloscope 500MS/s/วินาที อัตราการสุ่มตัวอย่าง110MHz แบนด์วิดท์แบบอะนาล็อกสนับสนุนคลื่นเก็บ 100M Oscilloscope.

Oscilloscope คือ เครื่องที่ใช้วัดสัญญาณไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้า วัดค่าแรงดันของไฟฟ้าโดยการใช้วัดความถี่ วัดเฟสของสัญญาณ และใช้สำหรับการวัดคาบเวลาซึ่งเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคปจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟ วัดผลได้อย่างแม่นยำ

ใช้วัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ วัดความถี่ของสัญญาณ หรือ ใช้ในการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าเสียหรือไม่ ใช้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงงานตรวจสอบคุณภาพ QA,QC