Huawei E5832 3G Wireless Router Mifi Hotspot Pocket

฿1,176.00

Unlocked Huawei E5832 3G Wireless Router Mifi Hotspot Pocket

ใช้งานง่ายต่อเน็ทเร็ว ปล่อยสัญญาณ Wifi ได้แรง เครื่องเล็กสะดวกพกพาสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ทเร็วๆ