เกียวนอก ข้อต่อทองแดง

ไทยแน่ บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์ ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมเงิน Harris มาตรฐานสากล แก่ลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศ