ผู้ให้บริการ

ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง

ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ไทยแน่ บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์ ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมเงิน Harris มาตรฐานสากล แก่ลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศ วันเวลามากกว่า 40 ปี ที่บริษัท และห้างร้านไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งนี้เราขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ และสัญญาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้ดียิ่งขึ้นไป

https://thaicoppertube.com/

ที่อยู่ติดต่อ

เบอร์โทร
Line ID
thainair
โซเชียลมีเดีย